Vår rapport [fram]tidsbrist

Framtiden är räddad! Enligt vår undersökning tycker de flesta gymnasielärare:

  • att de har god kunskap om vad hållbar utveckling handlar om och innebär
  • att hållbar utveckling är viktigt att inkludera i undervisningen
  • att de själva har tillräckligt god kunskap om hållbar utveckling för att implementera det i undervisningen

Det är ju helt fantastiskt! Vilket driv! Vilken potential för lärande för hållbar utveckling och ett på sikt mer hållbart samhälle!

10_hur_viktigt_HU_ingar

Men… Samtidigt anger också en majoritet av lärarna:

  • att de tycker att hållbar utveckling främst handlar om miljö- och klimatfrågor (vilket det ju inte gör: social och ekonomisk hållbarhet är lika viktiga delar som ekologisk hållbarhet)
  • att de tycker sig sakna kunskap kring hur de kan implementera hållbarhet i undervisningen, och
  • att de upplever tidsbrist som det största hindret för att fortbilda sig, planera nya lektioner, utveckla tvärvetenskapliga samarbeten, hitta samhällsaktörer som kan möta ungdomarna och ge dem en närmare verklighetsanknytning, m.m.

5_ingick_HU_i_utbildning

Dock har lärarna en uppsjö av idéer och goda exempel att dela med sig av och behöver inspiration och stöd för att utveckla detta vidare.

I vår rapport [FRAM]TIDSBRIST – som lanserades på ett seminarium hos tankesmedjan Fores den 2 september 2014 – redovisar vi resultaten från enkätfrågorna och illustrerar med diagram och citat.

Ladda ner rapporten som pdf genom att klicka här

Enkäten frågade undervisande gymnasielärare om deras tankar och erfarenheter kring hållbar utveckling i undervisningen. Den besvarades av över 500 gymnasielärare i 65 kommuner – varmt tack til er! – med en god verklighetsspegling angående könsfördelning, ämnen lärarna undervisar i, arbetslivserfarenhet samt anställning på friskola respektive kommunal skola.

Ta gärna del av rapporten, sprid den vidare och hör av dig till oss om du har några kommentarer, tips eller funderingar du vill dela med dig av!

P.S. Tidningen Miljöaktuellt skrev om rapporten i deras senaste nummer: nummer 7 2014 (s 12-13)! Du kan läsa förkortade onlineversionen av artikeln här.

Nyheter på bloggen Omvärldskoll

Tidigare blogginlägg

I samarbete med: