Ny flexibel webkurs om planetens gränser och människans möjlighet

Johan Rockström och Lisa Deutsch instruerar en webbaserad kurs kopplat till de planetära gränserna och de möjligheter/utrymmen som finns för människan. Den webbaserade kursen lyfter vägar mot en säker och rättvis utveckling som möjliggör för planeten att återhämta sig. Genom kursen får ni ta del av den senaste forskningen och enkla modeller som alla kan förstå. Syftet med kursen är att på ett lättillgängligt sätt stärka människors syn på dem själva som globala medborgare i relation till de viktiga komponenter för jordens system- atmosfären, haven, skogarna, biodiversiteten och vår ekonomi. Kursen avslutas verktygsorienterat där alla deltagare får metoder och modeller att handskas med svåra tankenötter och ställningstaganden.

2009 publicerades konceptet ”the planetary boundaries” första gången och har varit källa för intresse och debatt sen dess. Konceptet och tanken om planetens olika gränser och hur vi kunde verka för att inte överstiga dessa skapade intresse både hos företag, akademi och politiken och har inspirerat både affärsmodeller och strategier för naturresurshantering.

Vad som konceptet så briljant förklarar är hur vår relation med vår planet påverkar olika nykelprocesser för jordens välmående. Konceptet illustrerar också hur människans relation till planeten förändras i snabb takt och hur nya ansvarsområden för människor växer fram för att säkra jordens resurser och dess system.

Kursen är flexibel och du kan få in den i ditt schema. Spana in den här:

https://www.sdsnedu.org/learn/planetary-boundaries-and-human-opportunities-september-2015