Tips på innehåll till din lektion om social hållbarhet och globala målet Hälsa och välbefinnande 

Hälsa är en vital grundstomme för ett välmående och hållbart samhälle. I den globala debatten om hälsa lyfts ofta sakfrågor som exempelvis undermåliga hälso- och sjukvårdssystem, mödra- och barndödlighet, vaccinationsutmaningar och globala epidemier som aids, malaria och tuberkolos. I denna livsviktiga diskussion är det viktigt att även uppmärksamma den växande psykiska ohälsan. Med detta inlägg vill vi uppmärksamma psykisk hälsa och ohälsa och hur det hänger ihop med hållbar utveckling.

Enligt WHO så innebär god psykisk hälsa att alla människor ska känna att de kan förverkliga sig själva, klara av påfrestningar i vardagen, arbeta produktivt, känna sig inkluderade och kunna bidra till samhällets utveckling. ”Mitt huvud och världen” är ett infoblad för ungdomar framtagen av Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd,  i samarbete med oss på we_change.  Texten reder ut begrepp som social hållbarhet samt psykisk hälsa och ohälsa, och visar på kopplingen mellan samhällsutvecklingen och hur vi människor mår.  

Vår psykiska hälsa påverkar vilka beslut vi tar och hur vi väljer att leva våra liv, samtidigt som vi själva påverkas av samhället vi bor i. Hur får vi en hållbar värld om inte människorna som lever i den mår bra? Psykisk hälsa är både ett mål och en förutsättning för hållbar utveckling lokalt och globalt. Många fler unga uppger i dag att de mår psykiskt dåligt än för 20 år sedan. Vår känsla inför framtiden påverkar hur vi mår: känner vi oss självsäkra och optimistiska inför en värld fylld med möjligheter, eller är vi oroade för arbetsmarknaden, stressade för betygen och oroliga över ett gungigt världsläge? Ojämlikhet eller arbetslöshet, att inte få tillgång till en bra utbildning, eller känslan av att leva i en osäker och orättvis värld kan ge vem som helst stress och ångest. Ämnet är delikat och ofta svårt att lyfta tillsammans med elever men givetvis fortfarande viktigt. 

Forte är ett forskningsråd under social departementet och delar regelbundet forskning på området psykisk hälsa. Vill ni fördjupa er i ämnet så rekommenderar vi er att även kolla upp Fortes kunskapsöversikt om psykisk ohälsa- den går igenom gemensamma begrepp och definitioner kopplat till barns och ungdomars psykiska hälsa och ger ett bra innehåll om du vill jobba mer med psykisk ohälsa med din klass. Du hittar kunskapsöversikten samt infobladet mitt huvud och världen här:

Det finns få färdiga lektionsupplägg kopplade till psykisk ohälsa, mänskliga rättigheter och världsläget. Men Amnesty har  har utvecklat ett lektionsupplägg för gymnasieskolan kopplat till just detta. Upplägget bygger på en film och diskussionsfrågor och du hittar underlaget: