Våra liv och samhällen är skapade på ett flertal överlappande historier menar författaren Chimamanda Adichie- i sitt mycket intressanta Ted-talk lyfter hon ett varningens finger för vad som kan hända om vi endast tillåter en version eller en historia om ett land eller person och påpekar hur detta är grogrunden för kritiska missförstånd och påverkar världsbilden.

Under we_change 2017 kommer vi att beröra världsbilden, filterbubblor och faktaresistens under inspirationspasset. Det är något vi tror är relevant att beröra i samtalet om hållbarhet och kan med fördel diskuteras mer i skolan som en utgångspunkt för analys i bla. samhällsvetenskapliga ämnen. På globala målen finns några fördjupningsfrågor: 

(se hela lektionsupplägget här)

  1. Vad tyckte du om filmklippet?
  2. Har du varit med om en ”single story” om Sverige/svenskar?
  3. Har du själv haft en ”single story” om andra länder eller människor?
  4. Håller du med Chimamanda Adichies resonemang om varför ”single stories” är problematiska;
    ”The single story creates stereotypes and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story”
  5. Vad tror du har bidragit till dina egna fördomar?
  6. Hur tror du att man kan motarbeta fördomar?