Här  samlar vi löpande material och information till dig som undervisar i kurser inom teater, musik, dans, bild, konst, m.m, att använda dig av för att få in mer hållbar utveckling i din undervisning.

Tipsa oss gärna om det är något du saknar här eller skulle vilja att vi spred till andra. Och hör gärna av dig och berätta hur det gick när du har använt nåt av materialet!


Vår stad 2030 – Vi är på god väg mot ett hållbart samhälle

Vår stad 2030I projektet Vår stad 2030 handlar undervisningen om hållbar samhällsutveckling med fokus på mål i samhället rörande energi, klimatpåverkan och resursanvändning. Det aktuella innehållet och elevernas delaktighet i samhällsutvecklingen utmanar och motiverar eleverna.

Eleverna börjar med att undersöka dagsläget i en del av staden. De studerar dagens målsättningar och utgår från dessa då de sedan beskriver sitt område och livet i staden 2030. Som avslutning redovisar eleverna sina fiktiva iakttagelser för beslutsfattare i samhället.

Arbetet beräknas till minst 13 timmar för eleverna. Arbete är indelat i sex delar;

  • Känsla för ekologiska fotavtryck och energi
  • Sätt på energiglasögonen!
  • Planer för planeten
  • Hur ser det ut 2030?
  • Presentation och redovisning
  • Utvärdering, uppföljning, betygssättning

Vår stad 2030 är en del i WWFs arbete för minskade ekologiska fotavtryck, hållbara städer, lärande och delaktighet.

Mer info på http://www.wwf.se/utbildning/hllbara-stder/1522491-hllbara-stder-utbildning.

Vår stad 2030 är tänkt för en rad ämnen och kurser på gymnasieskolan. Förslag på ämnen som kan ingå i Vår stad 2030 är biologi, estetiska kurser, geografi, historia, hållbart samhälle, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.