Material om social hållbarhet

Hållbar utveckling definieras enligt Brundtlandrapporten som en utveckling som vilar på tre dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala hållbarheten. Men vad innebär social hållbarhet?

Ett samhälle som uppnått en social hållbarhet har ett välfärdsystem som garanterar en bra standard i en trivsam och trygg miljö för medborgarna. Detta samhälle bör också garantera en någorlunda rättvis fördelning av resurser och möjligheter för invånarna och ha ett skyddsnät/socialt system.

Debatten om social hållbarhet brukar infatta ett flertal begrepp som ex. individuell hållbarhet, hälsa, mänskliga rättigheter, demokrati, identitet, påverkan, demokrati socialt utanförskap/innanförskap, jämlikhet mm. Därför kommer vi under denna kapitel försöka lyfta inslag om dessa frågeställningar.


Definition av social hållbarhet


Stadens offer…

Mark Raymond berättar om hur arkitektur både kan föra människor samman men samtidigt också tära dem i sär genom att den skapar fysiska barriärer mellan människor. Denna föreläsning ger inblick i hur stadens fysiska strukturer påverkar samhället på en socio-ekonomisk nivå.

Den video kan användas i samband med en fältstudie i stadsplanering där eleverna får i uppgift att analysera staden från ett trygghets-,jämställdhet, jämlikhetsperspektiv.


 Maktfaktorn – en webbplats om demokrati

Sveriges Utbildningsradio AB har utvecklat en mycket lärorik web-plattform om demokrati som introducerar användaren till värderingar och rättigheter som präglar en demokrati. Genom sajten får dina elever möjlighet att utforska sina egna värderingar i ett sammanhang där de även får undersöka andras.

Sajten är anpassad för kursplanen för samhällskunskap på gymnasiet och det finns en gedigen lärarhandlednining för dig som lärare och ett antal förberedande filmer som kan användas som diskussionsstöd.
 
Spana in sajten här:

Arbetsmarknad och social hållbarhet?

Att faktiskt förstå arbetsmarknaden är oerhört viktigt för elever då detta faktiskt bidrar till att fler elever skapar en socialt hållbar situation för sig själva. Att också kunna förstå och kunna diskutera den svenska arbetsmarknaden ur ett jämställdhetsperspektiv möjliggör för elever att analysera samhället djupare ur det sociala hållbarhetsperspektivet. 

Vi har hittat ett material från Arena skolinformation som gör det möjligt för dig som lärare att bemöta kraven för samhällskunskap 2 som också tillämpar teorier och metoder som är centrala i samhällsvetenskaperna.

Här hittar du materialet:

Arbetslivskoll


Vad betyder egentligen tolerans?

Forum för levande historia har utvecklat ett material som belyser begreppen intolerans och tolerans på djupet samt ett psykologiskt perspektiv. Materialet utgår från en individnivå med målsättningen att visa hur ett tolerantare samhälle är möjligt men också varför det är nödvändigt.

I antologin presenteras verktyg och metoder som kan användas för att öka toleransen men också för att utmana sina egna begränsningar. Materialet är framtaget för en bred målgrupp och för alla som vill arbeta med toleransfrågor men kan med fördel användas för att bemöta frågan i klassrummet.

Här laddar du ner tolerera:

Tolerera


När pengarna inte räcker – skolmaterial om fattigdom ur ett barnrättsperspektiv

SOS barnbyar och BRIS har tagit fram en lärarsida om barnrätt och utanförskap, både i Sverige och globalt. Materialet har färdiga handledningar för dig som lärare

Spana in sidan här: 

När pengarna inte räcker


Studiehandledning till filmen Mitt liv som barn av UNICEF

Unicef skapar med filmen ”Mitt liv som barn – en dokumentärfilm om barn i socialt utanförskap” ett möte med barn som på ett eller annat sätt hamnat utanför samhället och dess skydd. 

Unicef har till denna filmen förberett en lärarhandledning med övningar som kan användas som utgångspunkt för diskussioner med elever runt livsvillkoren för barn och unga i Sverige idag i relation till barnets rättigheter i barnkonventionen.   

Handledning lärare mitt liv som barn 2012

Unicef har mer undervisningsmaterial som du kan hitta här: 

Unicef-skolmaterial