Här  har vi samlat material och information till dig som är lärare i samhällskunskap att använda dig av för att få in hållbar utveckling i din undervisning.


Spana in Factlab!

Om ni inte hittat hit ännu, så är factlab ett fantastiskt verktyg som kan användas av både lärare och elever för att snabbt hitta korrekt statistik som möjliggör för er att presentera avancerad samhällsfakta på ett väldigt tillgängligt och enkelt sätt. Detta möjliggör möjligheten att underbygga argument och fakta som presenteras för klassen samt för eleverna som lätt kan få den info de behöver för att göra diverse fördjupningsarbeten inom samhällskunskapen. Tryck på länken nedan så hittar ni hit:

Factlab


Korta övningar om globala utvecklingsfrågor

ZenitZenit var ett forum för globala frågor för unga som drevs via Sida. Zenits föreläsningar, aktiviteter och studiematerial var mycket omtyckt av elever och lärare under deras verksamhetstid.  Via Sidas hemsida kan lärare fortfarande komma åt vissa material från Zenit. 

En samling som vi vill slå ett extra slag för är en samling övningar om globala frågor som ni kan göra med era elever i klassrummet som komplement till undervisning som rör utvecklingen i världen. Materialet tar eleven genom en bredd av högaktuella frågeställningar som rör HIV, Jämställdhet, yttrandefrihet och medias bild av utvecklingsländer mm. 

Zenit: övningar om global utveckling


Hur arbetar man med fördomar kopplade till religiösa symboler och attribut?

Zainab Salbi lyfter genom bloggposten ”the stories of a headscarf” huvudorsakerna till varför muslimska kvinnor bär slöja, huvudbonad. Många lärare upplever att det är svårt att lyfta ämnen som de själva upplever som känsliga.

Skolan har i sitt uppdrag att bemöta fördomar och bidra till en demokratisk värdegrund. Fördomar grundas ofta i okunskap och denna artikel visar att det finns flera betydelser för kvinnor som bär den vilket gör att den öppnar för en väldigt bra diskussion. Zainabs väldigt övergripande text visar olika anledningar till varför kvinnorna bär slöja. Exempelvis lyfts anledningar som: ett politiskt ställningstagande, en social pakt och som ett skydd.

Här hittar du Zainabs artikel:

”The stories of a headscarf”


Vad kan vi egentligen om Afrika?

Kontinenten Afrika är central i debatten om den globala utvecklingen. Bilden av Afrika som målas upp av t.ex. media eller skollitteratur är ofta missvisande och leder till att många är felinformerade. Swedfund har tagit fram ett jättebra material som visar en mer nyanserad bild av vad de kallar det nya Afrika, som beskriver utvecklingen ekologiskt,politiskt, socialt, hälsomässigt mm.

Swedfund har tillsammans med materialet utvecklat övningar och lektionsunderlag att lyfta i undervisningen av gymnasieelever som är mycket intressant och möjliggör en ny diskussion om elever tror sig veta, vad som påverkat den kunskapen och hur det faktiskt ser ut.

Här hittar du till materialet om det nya Afrika:

http://www.swedfund.se/media/1414/detnyaafrika.pdf


Amnesty’s nya blogg för gymnasielärare

Amnesty har skapat en fantastisk blogg för gymnasielärare som löpande rapporterar om aktuella händelser i världen. Till dessa kopplas lektionsupplägg som t.ex. värderingsövningar till respektive händelse.  

Klassrummet präglas av vad som händer i världen och denna blogg bemöter behovet av att prata om pågående händelser på ett konstruktivt sätt. In och följ! 

http://skola.amnesty.se/blog/

logo-Amnesty-International-2013.62dcb6bf6c4e


Vill du lyfta ämnen som mänskliga rättigheter, flykt eller yttrandefrihet?

Amnesty’s Ett fönster mot världen är ett genomarbetat lärarmaterial som behandlar yttrandefrihet, flyktingar, tortyr och fattigdom i relation till rättigheter och konventioner. Här hittar du materialet:  

Ett fönster mot världen  av Amnesty


Nyfiken på hur EU arbetar med frågor som rör hållbar utveckling? 

EU-upplysningen har tagit fram en lärarhandledning för undervisning om EU som innehåller övningar kopplade till flera aktuella hållbarhetsutmaningar. Handledningen djupdyker i behovet av det gränsöverskridande samarbetet samt frågor som rör individens makt och EUs arbete. 

Frågor som elever får behandla och arbeta kring: 

 • Makt och påverkan
 • Klimat, miljö och energi
 • Hälsa och trygghet
 • EU och omvärlden 
 • Ekonomi och konsument 

Här hittar du materialet: 

EU- din guide till EU-undervisning


Vår stad 2030 – Vi är på god väg mot ett hållbart samhälle

I projektet Vår stad 2030 handlar undervisningen om hållbar samhällsutveckling med fokus på mål i samhället rörande energi, klimatpåverkan och resursanvändning. Det aktuella innehållet och elevernas delaktighet i samhällsutvecklingen utmanar och motiverar eleverna.

Eleverna börjar med att undersöka dagsläget i en del av staden. De studerar dagens målsättningar och utgår från dessa då de sedan beskriver sitt område och livet i staden 2030. Som avslutning redovisar eleverna sina fiktiva iakttagelser för beslutsfattare i samhället.

Arbetet beräknas till minst 13 timmar för eleverna. Arbete är indelat i sex delar;

 • Känsla för ekologiska fotavtryck och energi
 • Sätt på energiglasögonen!
 • Planer för planeten
 • Hur ser det ut 2030?
 • Presentation och redovisning
 • Utvärdering, uppföljning, betygssättning

Vår stad 2030 är en del i WWFs arbete för minskade ekologiska fotavtryck, hållbara städer, lärande och delaktighet.

Mer info på http://www.wwf.se/utbildning/hllbara-stder/1522491-hllbara-stder-utbildning.

Vår stad 2030 är tänkt för en rad ämnen och kurser på gymnasieskolan. Förslag på ämnen som kan ingå i Vår stad 2030 är biologi, estetiska kurser, geografi, historia, hållbart samhälle, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.


Världskoll

Världskoll lärarhandleningDe flesta svenskar tror att läget i världen är mycket sämre än det faktiskt är! Även om det finns massor att göra så går det åt rätt håll.

Världskoll är en satsning från Svenska FN-förbundet där man kan läsa artiklar om framsteg i världen, jämföra fakta mellan länder och se exempel på global utveckling.

Sajten Världskoll: www.varldskoll.se

Lärarhandledning finns med beskrivning av vilka övningar som är kopplade till respektive mål. Passar även för lektioner i svenska, engelska och naturkunskap.


Fair Sex: Nätverket – ett webbspel om sexövergrepp & trafficking

Fair Sex : Nätverket”Fair Sex: Nätverket” är ett interaktivt läromedel framtaget för att på ett inspirerande sätt belysa frågor om jämställdhet, sex, trafficking och prostitution. Genom spelet löper en röd tråd: finns det ett samband mellan trafficking och våra attityder kring jämställdhet och sex? Efter spelet kan eleven välja att själv bli agent och fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter, mot kränkningar och övergrepp.

Avsändare av läromedlet är organisationen RealStars, som du kan läsa om här. Lärarhandledning och material för efterdiskussion ingår, och kan kopplas till innehållet i läroplanen för bland annat naturkunskap och samhällskunskap. För frågor om materialet kontakta isabel[at]realstars.eu


 Hans Rosling: Framtidens statistik

Filmad föreläsning med Hans Rosling, professor i internationell hälsa, som gör statistiken begriplig och tillgänglig när han med hjälp av 3D-grafik visar hur befolkningstillväxt, fattigdomsbekämpning och resursfördelning förändrats över tid. Föreläsningen varvas med reportage från Bangladesh och Moçambique.

Längd: 58:53 min

Länk till Framtiden statistik på URwww.ur.se/Produkter/180445-Hans-Rosling-Framtidens-statistik

Tillgänglig till: 30 jun 2016

Passar även för tvärvetenskapligt samarbete och lektioner i matematik, engelska och historia.


 Klimatförhandling – en guide till internationella klimatförhandlingar

Tankesmedjan Fores har samlat information om hur FN:s klimatförhandlingar går till på websidan Klimatforhandling.se. Där finns även information om Model COP, en rollspelsövning som Daniel Engström Stenson och Jakop Dalunde genomfört med universitetsstudenter vid Stockholms universitet, samt med ungdomar på plats under COP-möten. Övningen kan även genomföras med gymnasieelever och passar mycket bra inom ämnena samhällskunskap och hållbart samhälle, i synnerhet för lektioner i internationella relationer, politik, psykologi och retorik.


Dokumentärfilmen: Hållbarhetens gräns

För mer än 40 år sedan varnade en forskargrupp från MIT för att världens växande befolkning och ekonomiska tillväxt skulle utarma jordens resurser och att naturen och samhället inom en relativt snar framtid skulle kollapsa om ingenting förändrades. De för sin tid kontroversiella påståendena publicerades i boken ”The Limits to Growth” som kom att påverka den internationella debatten. Här berättas historien om bokens uppkomst genom intervjuer och arkivmaterial med författarna Dennis Meadows, Donella Meadows, Jørgen Randers och Bill Behrens samt bokens mentorer Aurelio Peccei och Jay Forrester. De berättar också hur de ser på dagens situation när mycket av det de varnade för har slagit in, och hur de ser på framtiden. (källa UR)

Filmen kan användas som diskussionsunderlag i samhällsundervisning med syfte att lyfta det ekonomiska perspektivet och paradoxen mellan tillväxt och planetens gränser. Samt ge en introducerande bild av begreppets begynnelse.

http://www.ur.se/Produkter/179422-Varlden-Hallbarhetens-grans


UNDP: Skolmaterial för gymnasieskolan kring de globala utvecklingsmålen

Här hittar du som är lärare på gymnasiet tips på övningar som du kan använda i klassrummet för att diskutera och arbeta med de komplexa globala utvecklingsfrågorna.  I varje övning förklaras syfte och metod. Det står också ungefär hur lång tid övningen tar.

Kika in på UNDP:s egna sajt, så finner du en mängd övningar som ger eleven bättre insikt i den globala utvecklingen, breddar och förbereder diskussion om globala skillnader och individers förutsättningar till ett bättre liv mm.

http://www.millenniemalen.nu/bvb/skolmaterial-2/for-gymnasiet/