Hur hänger medborgares privatekonomi ihop med en hållbar samhällsutveckling?

Skärmavbild 2016-04-01 kl. 14.05.30Det finns ett flertal synergier mellan privatekonomi t.ex. sparandet hos befolkningen och national ekonomi som kan vara intressanta att diskutera i relation till begreppet ekonomisk hållbarhet. Vad innebär ett högt låntagande långsiktigt för ett samhälle och vad får det för socio-ekonomiska konsekvenser när grupper i samhället halkar efter när det  kommer till exempelvis: pensionssparande, försäkringar, privatsparande, boende, fast inkomst mm. 

För att eleverna ska kunna föra denna diskussion krävs insikt kring just privatekonomi. Om eleverna inte har arbetat med detta så finns ”koll på cashen” ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten.

På sajten nedan finns lärarhandledningar och material anpassat både för grundskola och gymnasiet. Arbetet i klassrummet möter målen kopplat till b.la. konsumentkunskap i läroplanen. 

http://www.kollpacashen.se/