We_change har snart avslutat sitt sjätte stopp i Göteborg. Under inspirationsshowen lyfter vi Prince EA’s video ”Sorry”. Videon berör eleverna och ett flertal lärare har börjat använda den som en grund i arbetet med LHU. Därför vill jag slå ett slag för den även här.