Du har säkert hört det förr- men det tåls att upprepas att du som lärare har en viktig roll i att skapa intresse för miljöfrågorna. En viktig del i miljöengagemanget för eleverna är känslan av sammanhang och gemenskap. 

Lördag 25 mars 2017 klockan 20.30-21.30 lokal tid tar världen ställning för planeten under WWF Earth Hour – världens största miljömanifestation. Även om lördag inte är skoldag så kan du engagera dina elever att vara med och uppmana makthavarna att ta krafttag för klimatet. 

Visst är det fantastiskt att världens länder har enats om att hejda den globala uppvärmningen? Men det räcker inte med ord, nu krävs handling! Och det är här du och dina elever viktiga! 

wwf:s hemsida kan du bli inspirerad till klimatsmartarevanor, de har även tagit fram skolmaterial som du som lärare kan använda i anslutning till earth hour eller efteråt. Du hittar lärarsidan härhttp://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/earth-hour/earth-hour-for-forskolorskolor/1576054-earth-hour-2017-anmalan-for-skolor-och-forskolor

Tillsammans gör vi det möjligt! Använd gärna denna fantastiska video för att peppa dina elever att engagera sig under earth hour.