Naturkunskap & hållbar utveckling

Att undervisa och lyfta hållbarhetsfrågorna brukar enligt vår rapport [fram]tidsbrist kännas mer logisk för lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen, troligtvis för att ekologi och miljö redan är tydligt inkluderat i kursmålen för undervisningen.  Här samlar vi lärarmaterial för lärare som undervisar inom de naturvetenskapliga ämnena: 


Vad innebär begreppet ”ecologiskt fotavtryck”?

Det slängs mycket med begreppet det ekologiska fotavtrycket, men vad innebär det egentligen? Använd videon innan du gör övningar kring detta begrepp med dina elever. Tips på sådana övningar kan du hitta hos bla. WWF :

WWF

Klimatsmartcommunity

 


Ny kurs om planetens gränser av Johan Rockström & Lisa Deutsch

Johan Rockström och Lisa Deutsch instruerar en webbaserad kurs kopplat till begreppet ” de planetära gränserna” och de möjligheter/utrymmen som finns för människan att agera inom. Den webbaserade kursen lyfter vägar mot en säker och rättvis utveckling som möjliggör för planeten att återhämta sig. Genom kursen får ni ta del av den senaste forskningen och enkla modeller som alla kan förstå. Syftet med kursen är att på ett lättillgängligt sätt stärka människors syn på dem själva som globala medborgare i relation till de viktiga komponenter för jordens system- atmosfären, haven, skogarna, biodiversiteten och vår ekonomi. Kursen avslutas med fokus på verktyg där alla deltagare får metoder och modeller som hjälper dem att handskas med de svåra tankenötter och ställningstaganden mänskligheten står inför.

2009 publicerades konceptet ”the planetary boundaries” för första gången och har varit källa för intresse och debatt sedan dess. Konceptet och tanken bakom om ”planetens gränser och människans möjligheter” skapade intresse både hos företag, akademi och politiken och har inspirerat både affärsmodeller och strategier för naturresurshantering. Planetens gränser illustrerar briljant hur vi påverkar planeten och tydliggör också vår relation till naturens processer.

Kursen är flexibel och du kan själv planera in den i ditt schema. Spana in den här:

https://www.sdsnedu.org/learn/planetary-boundaries-and-human-opportunities-september-2015

Skärmavbild 2015-09-23 kl. 09.28.47


Hur kan vi imitera naturen för att bygga hållbart?

Inspirerande föreläsning av arkitekten Micahel Pawlyn om hur vi genom att titta närmare på naturens egna processer kan bygga hållbara städer. Inspiration är ett viktigt element i undervisning, framförallt inom naturvetenskapliga ämnen som kan upplevas abstrakta. Denna video kan kombineras med lektioner i fysik, biologi och kemi som ett exempel på vad eleverna i ett senare skede kan tillämpa sina naturvetenskapliga kunskaper på.


 

Vi har grävt i SVT’s arkiv och hittat dokumentären ”Det kemiska arvet” 

Skärmavbild 2015-04-07 kl. 19.48.10Visste du att nyfödda barn idag får i sig kemikalier redan genom bröstmjölken? Dokumentären redogör grundligt för hur vår tid blivit vad de kallar ett ”kemiskt experiment”. Dokumentären kan användas för att stärka lektioner som rör ex. miljökunskap eller kemi och kommer sannerligen väcka intresse och diskussion bland dina elever. 
Dokumentären finns tillgänglig via SVT:s öppna arkiv och du hittar den här: 

Informativ film om de svenska miljömålen

Denna korta film förklarar informativt utgångspunkten för Sveriges miljöpolitik som är att våra miljöproblem ska lösas nu och inte lämnas över till kommande generationer. För att möta de komplexa miljöproblemen har riksdagen beslutat om 16 miljömål som riktmärken (direktiv) för det svenska miljöarbetet. Den här filmen är framtagen av Naturvårdsverket och ger en kort introduktion till Sveriges 16 miljömål ― vilka målen är och hur miljömålssystemet fungerar.

Hur kan du som lärare arbeta med miljömålen?

Naturvårdsverket skriver på sin nya sida om miljömålen i skolan att ”miljökvalitetsmålen handlar om att skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Att undervisa med koppling till olika miljömål är ett sätt att få in miljödelen i undervisningen om hållbar utveckling”

Naturvårdsverket har publicerat en serie nya lektionsupplägg om miljömålen, ett för varje miljökvalitetsmål och ett upplägg vardera för generationsmålet och själva miljömålssystemet. Dessa är utvecklade för grundskolan åk 7-8.  För gymnasiet finns ännu inget framtaget men informationen tillgänglig på miljömålens hemsida fungerar väl för att skapa en övergripande bild över det svenska miljöarbetet som förberedande inför en mer djupgående analys. På sidan finns färdiga lektionsupplägg som lätt kan modifieras för att anpassas till gymnasieskolan. Här hittar du miljömålen i skolan:

http://www.miljomal.se/sv/Skola/