Organisationen KRAV gästbloggar om vikten av att tänka på miljö, djur och människor i relation till matkonsumtion, och berättar om det kunskapsmaterial för gymnasieskolan de snart har klart. 

Vi lever på en fantastisk planet, rik på resurser för att producera mat och andra förnödenheter åt en stor befolkning.

I ett halvt sekel har vi dock – framför allt i den rikare delen av världen – skaffat oss en livsstil som verkar utgå ifrån att resurserna inte kan ta slut, att gifter och andra föroreningar bara försvinner och att vi kan använda djur och natur som maskiner i en industri. Vi har orsakat övergödda hav och sjöar, människor och djur dör av gifter som används i livsmedelsproduktionen, jordar utarmas på näring eller förstörs, djuren vi använder för vår matkonsumtion får leva långt från sina naturliga beteenden och behov, tillgångarna på olja och fosfor som livsmedelsproduktionen är beroende av sinar och utsläppen av växthusgaser ökar och gör planeten varmare och varmare…

Men egentligen vet vi ju bättre. Vi vet att naturen, vattnet, jorden och djuren är levande och sårbara. Att de kan bli sjuka och ta slut – och att det slår tillbaka på oss själva. Vi vet också att vi människor både kan och måste ändra vår livsstil för att vår planet också i framtiden ska kunna erbjuda det vi idag tar för givet.

För att en förändring ska bli möjlig krävs engagerade och kunniga människor som vet vad som behövs för att vända trenden. Vars och ens egna beslut och handlingar är det allra viktigaste. Men för att kunna göra medvetna kloka beslut måste vi veta varför. Och hur. Hur kan du och jag påverka? Vad spelar dina och mina val för roll? Kan det verkligen ha någon betydelse vilken mjölk vi köper eller vilka grönsaker vi väljer i butiken? Hur kan KRAV-märkt mat göra skillnad för både människa, djur och miljö?

Vindruvor krav

Vi vill att många fler ska kunna äta bra mat odlad utan gifter, konstiga tillsatser och med respekt för djur och människor och vi vill bidra till att öka kunskapen om de här frågorna. Därför har vi tagit fram ett kunskapsmaterial med fokus på just kopplingen mellan mat, miljö, hälsa och djurvälfärd. Det är ett material som ger tips och förslag på hur man kan arbeta med maten som utgångspunkt och med hjälp av samtliga skolämnen i och utanför klassrummet. Vi vill också bidra till att skolans egen restaurang blir en spegling av Era nya kunskaper och Ert engagemang. Framför allt vill vi bidra till att just Dina elever blir framtidens samhällsomdanare genom sin kloka och medvetna matkonsumtion. Materialet består av tre delar och kommer finnas tillgängligt snart!

Mer Eko i Skolan

Ekofakta är ett kunskapsmaterial som beskriver den ekologiska och KRAV-certifierade produktionen. I korta texter beskrivs hur de vanligaste livsmedlen framställs och produktionens påverkan på miljö, hälsa och djurvälfärd.

Mer eko i klassrummet består av mer än 30 lektionsförslag. Lektionsförslagen är än så länge anpassade efter grundskolans tidigare år men vi hoppas att flera av dem ändå ska kunna fungera som inspiration även för er gymnasielärare.

Mer eko i köket är en guide för upphandling och matlagning med en ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel i skolköket.

Vill du ha mer information om kunskapsmaterialet kan du kontakta Frida Almqvist.

bananer krav

—————————————————————————————————–

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat. Det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO.

Vi vill att många fler ska kunna äta bra mat odlad utan gifter, konstiga tillsatser och med respekt för djur och människor. Vårt mål är att 20 procent av alla livsmedel som säljs i Sverige 2020 ska vara KRAV-märkta. Det är ett ambitiöst mål. Men det går att nå – tillsammans.

Läs mer på www.KRAV.se

Leave a Comment