En mötesplats om hållbar utveckling för gymnasielärare

Med denna websida vill vi skapa en inspirerande mötesplats om hållbar utveckling för gymnasielärare som underlättar för er att implementera hållbarhetsfrågorna i er undervisning. Vi delar färdigt material från organisationer som vi tycker är bra och även intressanta för ungdomar. Vi delar också filmklipp, ted-talks som ni kan inspireras av och lyfta in direkt i er undervisning.

Sajten vidareutvecklas löpande för att skapa en lärarsida som fungerar för era behov kopplat till HU. Om du tillhör en organisation som vill dela ert material hos oss eller är du lärare med synpunkter. Maila oss på [email protected]

We_change_lärare startade under 2014 som ett pilotprojekt för lärare kopplat till projektet We_changeSajten drivs av Ungdomar.se med stöd från Axfoundation. Syftet med lärarsatsningen är att  stötta lärare med inspiration och verktyg att bättre integrera hållbar utveckling i undervisningen och på vis förstärka svenska gymnasieelevers förutsättningar att lära sig om hållbar utveckling.