Klimatriksdag i Norrköping

När svenska folket tycker att politikerna jobbar för långsamt kallar de till folkriksdag. Senast det hände var 1893, för att införa allmän rösträtt. Och så i helgen, för att skärpa svensk klimatpolitik.

Föreningen Klimatriksdag 2014 bildades förra året, på initiativ av Annika Elmqvist och en handfull eldsjälar i Linköping. Över en fika efter klimattoppmötet COP18 i Qatar pratade de om vad de kunde göra för att påskynda klimatförhandlingarna och minska den globala uppvärmningen. Annika kläckte idén till en folkriksdag för klimatet, liknande den som skedde 1893 och hade stor betydelse för att allmän rösträtt instiftades i grundlagen. Varför skulle man inte kunna göra något liknande för klimatet?

Olivia Linander inviger Klimatriksdagen med klimatskrik

Olivia Linander inviger Klimatriksdagen med klimatskrik

I helgen (6-8 juni) inföll så Klimatriksdagen i Norrköping och samlade drygt 500 deltagare från hela landet. 225 motioner hade kommit in under våren, och behandlades av deltagarna under helgen inom sju olika utskott. Utskotten var fördelade på följande områden:

  • Ekonomi
  • Energi
  • Infrastruktur
  • Konsumtion, mat och livsstil
  • Politik 1 – nationell och internationell politik
  • Politik 2 – klimatpolitik och växthusgaser
  • Påverkan och metoder

Utskotten vaskade fram de fem bästa motionerna inom sina områden och därefter kunde samtliga deltagare rösta på vilken motion de tyckte var viktigast inom respektive utskott.

Varför skriver vi om Klimatriksdagen här på lärarsajten då? Jo, framför allt för att den motion som röstades fram som den bästa inom utskottet Påverkan och metoder handlade om utbildning för hållbar utveckling! Motionen var skriven av medlemmar från föreningen Framtidsjorden, och sammanfattas så här:

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda:

Att utbildning inom klimat- och miljöfrågor ska utökas och integreras i alla ämnen i såväl grundskola som gymnasieskola.

Att utbildningen (enligt ovan) ska ha fokus på att överbrygga klyftan mellan samhälle och natur samt mellan akademisk kunskap och praktisk erfarenhet.

Deltagarna röstar för klimatet

Deltagarna röstar för klimatet

Vi skriver  också om Klimatriksdagen för att visa upp ett exempel på hur många människor tillsammans kan åstadkomma mycket, och genom lokala intiativ verkligen påverka ända upp i Riksdagen – och för att visa att utbildning för hållbar utveckling är ett medborgarintresse som har brett stöd!

Under den högtidliga avslutningen på söndagen lästes de framröstade sju motionerna upp inför samtliga deltagare och närvarande representanter från alla riksdagspartier och deras ungdomsförbund – utom M och SD som valt att inte skicka några representanter. Representanterna fick vars en minut att tacka publiken för deras engagemang (i avsaknaden av M och SD hölls vars en tyst minut för dem). Jens Holm (V) sa under sin minut att Sara Karlsson (S), Annika Lillemets (Mp) och han själv skulle föra debatt i Riksdagen följande dag om just klimatpolitik, och lovade att ta upp Klimatriksdagen – vilket de alla gjorde – se och lyssna här!

Diskussioner pågår nu om hur vi tar tankarna och resultaten från Klimatriksdagen vidare, eftersom initiativet inte slutar här. Det är bara början… Titta gärna igenom motionerna och hjälp till att sprida dem, så att fler får kunskap om dem!

De 7 framröstade motionerna kan du läsa här.

De 35 framtagna motionerna som deltagarna kunde rösta på finns listade här.

Alla motioner som skickades in under våren finns listade här.

Klimatriksdagen i media:

Nyheter på bloggen Omvärldskoll

Tidigare blogginlägg

I samarbete med: