Lyft in antirasism på schemat

Peaceworks har utvecklat en metodbox vid namn ”Låt Stå – Antirasism på Schemat”. Boxen riktar sig till lärare som proaktivt vill lyfta in antirasism i undervisningen. Metodboxen finns att beställa [här]

För lärare erbjuder Peacework också en kostnadsfri fortbildning kring metoden. Så här tar du kontakt:

http://www.latsta.com/utbildning/ 


Normutmanande förhållnings- och arbetssätt i skolan

Låsupp.nu har utvecklat en serie teman som hjälper dig som lärare att arbeta normutmanande. Övningarna är för lärare och kan göras individuellt eller tillsammans med ditt lärarlag. Vilka normer styr/påverkar dig? Vilka signaler skickar du till din klass genom ditt förhållningssätt? Vilka  normer förmedlas i de läromedel du använder? Genom att du närmar dig de normer som format dig kan du bättre förstå hur du kan stötta dina elever att vidga sina vyer. 

Här finns övningarna för lärare och pedagoger

Vill du arbeta med normkritiska övningar tillsammans med dina elever?

Om du följer följande länk hittar du övningar som handlar om jämställdhet, sex och könsnormer. Till detta ingår också ett förhållningsätt som är fördelaktigt för dig som lärare att tillämpa:

Normkritiska övningar för elever


BRYT! -Metoder för att bemöta normer

Skärmavbild 2015-04-07 kl. 11.14.58

Bryt! är ett metodmaterial som är framtaget av Forum för levande historia och RFSL Ungdom. Materialet ger konkreta övningar och diskussionsunderlag med fokus på normer kring kön, sexualitet och etnicitet som lämpar sig utmärkt som komplement till fördjupningsarbete kring jämlikhetsfrågan. 

Här hittar du materialet:

bryt-tredje-upplagan (1)


Sida:s rollspel Zenit city på webben 

Zenit City är en interaktiv berättelse som behandlar aktuella hållbarhetsfrågor som jämställdhet, aids, mänskliga rättigheter, demokrati och utbildning. Berättelsen bygger på erfarenheter från utvecklingssamarbetet. Eleverna kommer som spelare gå in i en roll och tvingas göra olika val vilka leder till oanade och dramatiska konsekvenser.  Eftersom spelet bygger på syn och ljudintryck är det viktigt att ha ljudet på

Spelet är utvecklat för unga mellan 15-25 år och sätter globala frågor och unga i fokus. Genom spelet möjliggörs diskussioner samt värderingsövningar om rasism, jämliket, rättvisa och fattigdom.  

Zenit-spelet

Zenit har också förberett en bra lärarhandledning för lärare som vill arbeta mer med frågor som fattigdom, rättvisa, rasism och resursfördelning. Som du hittar nedan: 

Globala frågor och unga i fokus / En inspirationsskrift för lärare


Migrationsverket- Om att fly till Sverige

Migration är ett känsligt ämne att lyfta i undervisningen men ack så viktigt. Åsikter och idéer om migration florerar, men hur ser flykt och migration ut egentligen? Den frågan försöker migrationsverket svara på genom sju lektionsupplägg som de utvecklat  för högstadiet och gymnasiet. Materialet innehåller färdiga upplägg, förslag på övningar och aktiviteter. 

Skolmaterial om migration