Historia & hållbar utveckling

Historieundervisningen håller en enort viktig nyckel för att som elev kunna förstå anledningen till varför vi idag behöver prata om hållbar utveckling. Genom en övergripande förståelse av de händelser som präglat samhället i dag kan vi bättre analysera och förstå samtiden. Nedan har vi listat tips på material om hållbar utveckling och historia.  


Teacher’s guide: Lesson on 200 years that changed the world

På gapminder.org finns massa bra material om global utveckling. Just denna möjliggör för lärare att blicka bakåt över utvecklingen från 1800-talet. Till detta följer en lärarhandledning med övningar och förslag på lektionsupplägg. 

Filmen av Hans Rosling kommer att användas som diskussionsunderlag då den på ett roligt sätt visar förändringar och händelser som styrt den globala utvecklingen. Eleverna får möjlighet att relatera faktorer så som hälsa, inkomstfördelning,  livslängd till historiska milstolpar för att bättre förstå situationen idag globalt. 

Här kan du ladda ner lärarhandledningen: 

GapminderTeachersGuide200years

Tips! Det finns mer material för dig som är lärare:

Mer gapminder-material för lärare


UPPDRAG: DEMOKRATI forumf

Forum för levande historia har massa spännande material anpassat för historieundervisningen som kan relateras till frågor som rör om hållbar utveckling.

Under ”Uppdrag Demokrati” har de listat 22 workshopupplägg anpassade för åk 9 till åk 3 i gymnasiet. Dessa workshopupplägg är utvecklade för att öka elevernas kunskap och reflektion om samhällsfrågor med relation till historien. Syftet med de olika övningarna är att frågor som demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden. 

(pixbay)

(pixbay)

 

Här hittar du som lärare till workshopuppläggen:

 http://www.levandehistoria.se/klassrummet/uppdrag-demokrati/tema-demokrati

Här finns också grundläggande fakta om demokrati:

http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/demokrati


 

(O)mänskligt – lärarmaterial om rasbiologi

forumf

Forum för levande historia har utvecklat 3 st lektionsupplägg samt lärarhandledning  om sortering, normer och makt. Uppläggen tar elever genom historien om rasbiologi och sterilisering till hur detta relateras till fördomar och diskriminering.

Lektionsupplägg:

http://www.levandehistoria.se/klassrummet/omanskligt/lektionsforslag-sortering-och-kategorisering

Lärarhandledning:

http://www.levandehistoria.se/klassrummet/omanskligt/om-ovningarna-nivaer-b-och-koppling-till-styrdokument

We_change lärare tipsar om en TED-talk föreläsning på engelska ”Vernā Myers” i anslutning till det diskuterade materialet om fördomar och hur man genom att identifiera sina egna fördomar aktivt kan välja att arbeta mot dem.