Här  har vi samlat material och information till dig som undervisar i ämnet Hållbart samhälle, att använda dig av som inspiration och stöd för att få in mer hållbar utveckling i din undervisning.

Tipsa oss gärna om det är något du saknar här eller skulle vilja att vi sprider till andra. Och hör gärna av dig och berätta hur det gick när du har använt nåt av materialet!


Vår stad 2030 – Vi är på god väg mot ett hållbart samhälle

Vår stad 2030I projektet Vår stad 2030 handlar undervisningen om hållbar samhällsutveckling med fokus på mål i samhället rörande energi, klimatpåverkan och resursanvändning. Det aktuella innehållet och elevernas delaktighet i samhällsutvecklingen utmanar och motiverar eleverna.

Eleverna börjar med att undersöka dagsläget i en del av staden. De studerar dagens målsättningar och utgår från dessa då de sedan beskriver sitt område och livet i staden 2030. Som avslutning redovisar eleverna sina fiktiva iakttagelser för beslutsfattare i samhället.

Arbetet beräknas till minst 13 timmar för eleverna. Arbete är indelat i sex delar;

  • Känsla för ekologiska fotavtryck och energi
  • Sätt på energiglasögonen!
  • Planer för planeten
  • Hur ser det ut 2030?
  • Presentation och redovisning
  • Utvärdering, uppföljning, betygssättning

Vår stad 2030 är en del i WWFs arbete för minskade ekologiska fotavtryck, hållbara städer, lärande och delaktighet.

Mer info på http://www.wwf.se/utbildning/hllbara-stder/1522491-hllbara-stder-utbildning.

Vår stad 2030 är tänkt för en rad ämnen och kurser på gymnasieskolan. Förslag på ämnen som kan ingå i Vår stad 2030 är biologi, estetiska kurser, geografi, historia, hållbart samhälle, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.


 Den hållbara staden år 2030 – sex röster om framtidens städer

Den hållbara staden år 2030 - sex röster om framtidens städerInspirerande skrift där sex sakkunniga aktörer berättar om sin syn på hur den hållbara staden ser ut i framtiden. Utifrån frågor om vad man menar med en hållbar stad har representanter från två ungdomsförbund, byggbolaget NCC, Delegationen för hållbara städer, Skånetrafiken och föreningen IQ Samhällsbyggnad fått beskriva staden år 2030 och vägen dit. Ladda ner skriften här. Skriften är framtagen av Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten.


Klimatförhandling – en guide till internationella klimatförhandlingar

Klimatförhandling.seTankesmedjan Fores har samlat information om hur FN:s klimatförhandlingar går till på websidan Klimatforhandling.se. Där finns även information om Model COP, en rollspelsövning som Daniel Engström Stenson och Jakop Dalunde genomfört med universitetsstudenter vid Stockholms universitet, samt med ungdomar på plats under COP-möten.

Övningen kan även genomföras med gymnasieelever och passar mycket bra inom ämnena hållbart samhälle och samhällskunskap, speciellt för lektioner i internationella relationer, politik, psykologi och retorik.