Material om hållbar utveckling

Här har vi samlat material som beskriver hållbar utveckling. 


 Svårt att förklara hållbar utveckling?

Explainity är ett youtubekonto som pedagogiskt förklarar b.la. hållbar utveckling. Denna videon kanske hjälper dig när du för första gången ska lyfta hållbar utveckling för dina elever. Videon är utvecklad för elever mellan 14-18, för gymnasieelever bör den följas upp med lite mer djuplodade frågor.


FN:s nya utvecklingsmål för en hållbar utveckling

We-change-larare har delat mycket om de nya utvecklingsmålen i vår blogg omvärldskoll. FN har för att förankra dessa 17 målsättningar satsat mycket på kommunikation. På sidan the global goals kan du som lärare hitta material om de 17 olika målsättningarna samt en hel del rörligt material att använda dig av i din undervisning.

http://www.globalgoals.org/sv/

Globala_malen_2015


FN:s nya utvecklingsmål för hållbar utveckling del 2

Videon nedan förklarar hur den nya globala agendan för hållbar utveckling ser ut och hur den bygger vidare på arbetet med milleniummålen och FN:s agenda för hållbar utveckling som ersätts av FN:s 17 nya mål. Videon lyfter övergripande den framgång som nåtts de senaste årens globala arbete men också det som kvarstår att göra. Videon kan användas för att introducera de nya utvecklingsmålen.


Vad orsakar en ohållbar värld?

Denna video visar de 4 processer som bidrar till en ohållbar värld. På ett mycket pedagogiskt sätt visar denna video det vetenskapliga konsensus kring vad som motverkar en hållbar utveckling. Ibland kan det vara svårt att kartlägga rötterna till våra problem, men denna video kommer hjälpa dig på vägen.


Skärmavbild 2015-09-04 kl. 09.38.10

We_changefhc_logo samarbetar med Göteborgs stad. De har tillsammans med pedagogiskt centrum och mistra urban futures utvecklat Future Happiness Challenge som är ett kostnadsfritt digitalt läromedel. Läromedlet är framtaget av Pedagogiskt Centrum i samarbete med forskare från Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och inte minst spelutvecklarna på IUS Innovation.

Spelet baseras på forskningsrapporten Klimatomställning Göteborg – Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar. (http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_urban_futures_report_2014_02_1.pdf) Rapporten undersöker hur de tekniska framsteg och livsstilsförändringar som krävs för en klimatomställning påverkar vårt välbefinnande och vad i livet det är som egentligen skapar lycka.  Spelet kan spelas oavsett var i landet du befinner dig och är utformat på engelska. Med spelet kommer en lärarhandledning på svenska och engelska.

Under we_change bekräftades att många unga uppskattar att lära sig via spel, även kallat gamification, att man gör information och fakta spelvänlig och interaktiv. Spelet är tvärvetenskapligt och berör samhällsvetenskapliga frågeställningar tillika naturvetenskapliga.

In och spela! Spelet finns tillgängligt på webben via www.pedagogisktcentrum.se/fhc, och även på AppStore för ipad. På webben finns även lärarhandledningar på svenska och engelska.

Projektledare är Carolina Dahlberg: [email protected]


 

Ny kurs om planetens gränser av Johan Rockström & Lisa Deutsch

Johan Rockström och Lisa Deutsch instruerar en webbaserad kurs kopplat till begreppet ” de planetära gränserna” och de möjligheter/utrymmen som finns för människan att agera inom. Den webbaserade kursen lyfter vägar mot en säker och rättvis utveckling som möjliggör för planeten att återhämta sig. Genom kursen får ni ta del av den senaste forskningen och enkla modeller som alla kan förstå. Syftet med kursen är att på ett lättillgängligt sätt stärka människors syn på dem själva som globala medborgare i relation till de viktiga komponenter för jordens system- atmosfären, haven, skogarna, biodiversiteten och vår ekonomi. Kursen avslutas med fokus på verktyg där alla deltagare får metoder och modeller som hjälper dem att handskas med de svåra tankenötter och ställningstaganden mänskligheten står inför.

2009 publicerades konceptet ”the planetary boundaries” för första gången och har varit källa för intresse och debatt sedan dess. Konceptet och tanken bakom om ”planetens gränser och människans möjligheter” skapade intresse både hos företag, akademi och politiken och har inspirerat både affärsmodeller och strategier för naturresurshantering. Planetens gränser illustrerar briljant hur vi påverkar planeten och tydliggör också vår relation till naturens processer.

Kursen är flexibel och du kan själv planera in den i ditt schema. Spana in den här:

https://www.sdsnedu.org/learn/planetary-boundaries-and-human-opportunities-september-2015


 

 Hållbarhet på två minuter

Hållbarhet förklarad på två minuter av Det Naturliga Steget, presenterat av SleepWell AB. Finns också på YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=UwXRjbtkEek. På engelska, http://youtu.be/B5NiTN0chj0.


The route to a sustainable future

Föreläsning av Alex Steffen om vägen till en hållbar framtid på engelska. Denna finns tillgänglig via TED talk med svensk text. En spännande föreläsning som kartlägger vägarna till ett mer hållbart århundrade med en inspirerande vinkel. 

När kan du använda denna?

I TED-talk- biblioteket finns tusentals gratis och inspirerande föreläsningar av karismatiska talare med expertis inom aktuella samhällsproblem och fenomen. Alex Steffens föreläsning har en optimistisk underton och behandlar de olika motsättningarna inom hållbarhetsbegreppet. Denna film lämpar sig väl som diskussionsunderlag för era elever inför skolarbete inom hållbar utveckling. Den korta föreläsningen är också fördelaktig för dig som lärare om du önskar fördjupa dig mer i ämnet. 


Undrar du om vad social hållbarhet innebär?

Sustainability illustrated är en youtube kanal som med fina illustrationer beskriver olika perspektiv och begrepp inom hållbar utveckling. Social hållbarhet brukar vara svårare för lärare att lyfta in i undervisningen, även om de flesta lärare arbetar aktivt med frågor som rör sociala hållbarheten. Videon visar hur begreppet ”social hållbarhet” utvecklats baserat på de 9 männskliga behoven. 


Vad innebär hållbar utveckling egentligen?