We_changefhc_logo samarbetar med Göteborgs stad. I veckan fick vi tips om att berätta om Future Happiness Challenge som är ett kostnadsfritt digitalt läromedel framtaget av Pedagogiskt Centrum i samarbete med forskare från Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och inte minst spelutvecklarna på IUS Innovation.

Spelet baseras på forskningsrapporten Klimatomställning Göteborg – Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar. (http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_urban_futures_report_2014_02_1.pdf) Rapporten undersöker hur de tekniska framsteg och livsstilsförändringar som krävs för en klimatomställning påverkar vårt välbefinnande och vad i livet det är som egentligen skapar lycka.  Spelet kan sepelas oavsett var i landet du befinner dig och är på engelska. Med kommer en lärarhandledning på svenska eller engelska.

Under we_change bekräftades att många unga uppskattar att lära sig via spel, även kallat gamification, att man gör information och fakta spelvänlig och interaktiv. Spelet är tvärvetenskapligt och berör samhällsvetenskapliga frågeställningar tillika naturvetenskapliga.

In och spela! Spelet finns tillgängligt på webben via www.pedagogisktcentrum.se/fhc, och även på AppStore för ipad. På webben finns även lärarhandledningar på svenska och engelska.

Projektledare är Carolina Dahlberg: [email protected]