Företags ansvar för en hållbar utveckling

Under gymnasietiden bör eleven få kunskaper om internationell samverkan och globala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv. En viktig pusselbit är att förstå vilka krafter som styr omvärlden. Företagen spelar här en viktig roll. De är dynamiska och kan sadla om snabbt förutsatt att konsumenter och regeringar ställer tydliga krav. Denna sida ämnar visa hur du som lärare kan engagera elever i att förstå företagens roll i diskussionen om hållbar utveckling.


Skolan i världen

Swedwatch är en ideell- och partipolitisk obunden research-organisation som arbetar med att granska företags ansvar och påverkan globalt. De har förberett ett lektionsmaterial för gymnasieskolan där eleverna får ta ställning till etiska dilemman, tillämpa sin analytiska förmåga och arbeta kreativt.

Skolmaterialet som Swedwatch förberett är utvecklat tillsammans med konsumentverket och utgår från tre swedwatchrapporter: 

  • Reviewing Santa’s Workshop (dec 2009)
  • Svenska skor ger spår i miljön – en granskning av miljöeffekter från garverier i Syd (dec 2009)
  • Mera mat, mindre regnskog – En rapport om soja och nötkött från Brasilien ( feb 2010) 

Kan användas för Naturkunskap A, Samhällskunskap A-C, Svenska, Engelska B och C, Filosofi

Du hittar materialet [här]

Mer om swedwatch finns här: http://www.swedwatch.org/sv/om-oss