Här samlar vi information och tips till dig som är lärare i Entreprenörskap.

Tipsa oss gärna om det är något du saknar här eller skulle vilja att vi spred till andra. Och hör gärna av dig och berätta hur det gick när du har använt nåt av materialet!


 UF-företagande. Entreprenörskap på riktigt

Ung FöretagsamhetUF-företagande. Entreprenörskap på riktigt ger ut läromedlet ”UF-företagande. Entreprenörskap på riktigt” i vilket några av de områden som tas upp är entreprenörskap, idéutveckling, affärsidé, produktutveckling, affärsplan och ansvarsfördelning.

Läromedlet lyfter även hållbar utveckling och inspirerar till aktiva val för att göra verklighet av sin affärsidé på bästa möjliga sätt ur hållbarhetssynpunkt.

Läs mer på http://www.ungforetagsamhet.se/utbildning/uf-foretagande/bestall-laromedel


 Att följa dina drömmar och förbättra världen

Eggemar-cover-500px-211x300Lina Eggemar erbjuder en arbetsbok och inspirationsföreläsningar i syfte att stimulera elevernas positiva drivkraft och entreprenöriella förmåga. Genom tankeväckande frågeställningar kan eleverna få stöd och inspiration när det gäller framtid, drömmar, mål och förmåga att påverka i samhället. Detta kan bidra till motivation, engagemang och vilja till företagsamhet.

Boken ”Att följa dina drömmar och förbättra världen” är pedagogiskt uppbyggd med konkreta skrivövningar, som också lämpar sig som diskussions-underlag i grupp.

För att provläsa boken, kontakta Lina på lina.eggemar(at)livsviktigt.org.


 Entreprenöriell – Samklang

Hemsidan Entreprenöriellt Lärande drivs av företaget Samklang, vilka erbjuder fortbildning, stöd och hjälp till lärare för att arbeta både med entreprenöriellt lärande i klassrummet och med entreprenörskap som kurs.

För oss är det viktigt att leva som vi lär, därför erbjuder vi entreprenöriell fortbildning för pedagoger. Det innebär att ni kommer att få uppleva kreativa inlärningssituationer med mer rörelse, aktivitet och samspel än stillasittande föreläsningssituationer.

Företaget drivs av Jonaz Björk och Susanna Arolin , vilka sitter i Göteborg men tar uppdrag över hela landet. Kontakt: info[at]entreprenoriell.se.


 Pedagogiska kartor

Pedagogiska kartorMalmö stad har utvecklat en pedagogisk karta över Malmö där lärare tillsammans med elever kan utforska vad staden huserar, i form av t.ex. barrträd, träd med frukt, utegym, temalekplatser, cykelvägar, naturområden och arkitektur ända tillbaka till 1500-talet. Det går att mäta avstånd och lägga till och ta bort olika lager av kartan, som i en enkel form av GIS-program.

Kartan och dess funktioner är lättanvända och kan användas för tvärvetenskapliga samarbeten eller lektioner i geografi/samhällskunskap, biologi/naturkunskap, historia, media och kommunikation, samt entreprenörskap.

Länk till Pedagogiska kartor: http://xyz.malmo.se/mkarta/hallbartLarande/ompk.aspx