Energi & klimat

Energifrågan är central i debatten om hållbar utveckling och ofta en fråga som läggs på naturkunskapslärare. Dock är frågan i högsta grad tvärvetenskaplig och här vill vi dela material som stötta lärare som vill jobba mer med energi-och klimat i klassrummet.


Skärmavbild 2015-12-04 kl. 09.21.19

Vi tipsar ofta om TED.com  som har digitaliserat fantastiska föreläsningar, artikelserier och grafik. Via länken nedan finns animationer och videoklipp som du kan använda för att beskriva klimatförändringar. Bra va? In och kika:

http://ideas.ted.com/just-what-is-going-on-in-this-climate-of-ours/


Hur fungerar en solcell? Denna videon förklarar biffen


 

Future Happiness Challenge- ett spel som hjälper dina elever att förstå vad klimatomställning innebär

Skärmavbild 2015-09-04 kl. 09.38.10

We_changefhc_logo samarbetar med Göteborgs stad. De har tillsammans med Pedagogiskt Centrum och Mistra Urban Futures utvecklat Future Happiness Challenge som är ett kostnadsfritt och digitalt läromedel.

Spelet baseras på forskningsrapporten Klimatomställning Göteborg – Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar. (http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_urban_futures_report_2014_02_1.pdf) Rapporten undersöker hur de tekniska framsteg och livsstilsförändringar som krävs för en klimatomställning påverkar vårt välbefinnande och vad i livet det är som egentligen skapar lycka.  Spelet kan spelas oavsett var i landet du befinner dig och är utformat på engelska. Med spelet kommer en lärarhandledning på svenska och engelska.

Under we_change bekräftades att många unga uppskattar att lära sig via spel, även kallat gamification, att man gör information och fakta spelvänlig och interaktiv. Spelet är tvärvetenskapligt och berör samhällsvetenskapliga frågeställningar tillika naturvetenskapliga.

In och spela! Spelet finns tillgängligt på webben via www.pedagogisktcentrum.se/fhc, och även på AppStore för ipad. På webben finns även lärarhandledningar på svenska och engelska.

Projektledare är Carolina Dahlberg: [email protected]


Helsida om klimatet, ny teknik, inspirerande personer mm.

TED-har samlat massa bra artiklar om klimatet för dig som vill lära dig mer och hitta olika material att lyfta med dina elever. Artikelserien besvarar frågan: How do you solve a problem like the climate crisis?

 Skärmavbild 2015-12-04 kl. 10.47.20

Här hittar du fram till sidan: http://ideas.ted.com/tag/how-do-you-solve-a-problem-like-the-climate-crisis/


 Kolkarta- ett bra case för att diskutera och studera energifrågan ur flera perspektiv

En interaktiv karta som visar kolets roll i vårt energisystem och hur olika länders beroende kring denna energikälla ser ut. Den medföljande videon visar hur kolet påverkar miljön. Kartmaterialet och filmen visar också kolets politiska laddning och hur motståndet från allmänheten ökar och de hälsorisker som följer. Materialet är perfekt för en tvärvetenskaplig diskussion:)

Här hittar du till kartan och materialet som är framtaget av CAN: Climate Action Network.

http://www.coalmap.eu/#/

Skärmavbild 2015-09-23 kl. 09.47.40


Hans Rosling om energiförbrukning och dess fördelning i världen

Hans Rosling ger en fantastisk föreläsning på endast nio minuter om energi och dess fördelning i världen. Denna korta introduktion ger underlag för lektioner inom naturkunskap såväl som samhällskunskap och geografi. Hans Rosling går pedagogiskt igenom hur energi används, vem som förbrukar och hur den historiska utvecklingen av elförbrukningen har sett ut och troligtvis kommer att se ut framöver. Spännande!

 


När klimatet ändras

Naturvårdsverket sammanställde 2009 ett lärarmaterial vid namn ”klimatfakta”, denna video var en del av klimatfaktan.  Videon som har några år på nacken sammanfattar ämnet klimatförändringar väldigt bra och ger en saklig bild av de faktorer som påverkat klimatet fram tills nu. Videon kan användas som introduktion till ett större fördjupningsarbete eller som en del av en lektion om klimatfrågan.


Undrar du över hur du som lärare kan lyfta energifrågan med klassen?

Läraren David Geiser har laddat upp en powerpoint föreläsning om olika former av energikällor.  Videon är grundläggande men kan ge dig som lärare i ex. samhällsvetenskapliga ämnen en idé om hur andra lärare väljer att föreläsa om energifrågan.


Kortfattad videoförklaring om förnybar energi

Förnyelsebara och framtida energikällor är en ständigt aktuell fråga när diskussioner om det hållbara samhället förs. Att tänka på innovationer och den framtida utveckling är inspirerande för elever och något som kan öka elevers intresse för den kunskap de bygger i skolan. Studi.se har tagit fram en kort sammanfattning om framtida energikällor som du som lärare kan lyfta i samband med lektioner kopplade till miljökunskap, energikunskap, klimatfrågan och dylikt. Spana in!


Mer om energikällor, energikonsumtion och framtiden

Svensk energi är en branschorganisation för energisektorn. Materialet har sammanställts för att ge en samlad och grundlig bild av energiläget och olika energikällor. Materialet kan med fördel användas som komplement till annat material som motsätter och ger en mer nyanserad bild energibranschen, då branschorganisationen företräder energisektorn i Sverige. Med det sagt, så är detta ett bra material för att ge en grundläggande bild av våra energikällor. Följ länken så kommer du till materialet:

Energikällor


Energi på hållbar väg

WWF har utvecklat ett material som syftar till att öka förståelsen för energi och dess koppling till klimatet. 

Eleverna får genom övningen HUSET arbeta med bland annat:  Energi och energiomvandlingar,Värmelära
Termodynamik, Ellära, Elsäkerhet,Flödestänkande , Ekologiska fotavtryck, tänka till kring resurser och resursfördelning hållbara energilösningar, klimatfrågorna mm. 

Övningen HUSET

Här berättar WWF mer om materialet Energi på hållbar väg


Energikunskap.se 

Energimyndigheten har utvecklat en sida vid namn energikunskap.se som samlar lärarmaterial för årskurserna 7-9. Dessa fungerar även bra som grundläggande information inför ett större fördjupningsarbete om energi även på gymnasiet.

Här finns övningar, lektionsupplägg och experiment:  

Energikunskap.se


Vilka är FN:s Klimatpanel IPCC?

Vetenskapsradion sammanfattar på 1:19 min IPCC:s roll och arbete i relation till de ökade klimatförändringarna. Videon lämpar sig som introduktion inför fördjupningsarbete om t.ex. klimatpolitik, aktörskap, klimatfrågan etc. 


 

 Har det blivit varmare på jordklotet?

Vetenskapsradion har skapat många korta filmklipp om klimatförändringar med syfte att förenkla och tillgängliggöra forskning för flera. Denna korta filmsnutt (1:25 min) beskriver klimatförändringarna och vad som orsakar dessa i grova drag. 


Hur fungerar växthuseffekten?

Klimatfrågan är svår att greppa och i diskussioner som rör denna används många svåra begrepp. Just därför väljer vi att dela vetenskapsradions illustrativa begreppsbeskrivningar som fungerar bra som introduktion till mer djupgående förstående av de svåra processer som påverkar klimatet. Ta en titt på denna om du vill få inspiration på hur du som lärare kan beskriva växthuseffekten eller dela videon med dina elever inför nästa fördjupningsarbete?


Beror värmen på utsläpp av människan?

Vilken påverkan har vi som människor på klimatet? Många teorier finns kring människans samlade påverkan på klimatet, dock så finns det vetenskapliga samband. Det vill vetenskapsradion illustrera med följande videoklipp:


Mitt i miljön:  del 4: Miljöteknik och miljöansvar

Ingenjören Mikael berättar om vår tids ödesfrågor på ett övergripande och lätttillgängligt sätt. Mitt i miljön är en jättebra dokumentärserie som med olika kapitel lyfter olika perspektiv kopplade till miljön. Detta klipp på ca. 12 min redogör för ny teknik och dess möjligheter i kontrast till det egna ansvaret.