Här har vi samlat material och information till dig som är lärare i ekonomiämnen som lyfter aspekter av hållbar utveckling som är användbara för dig som lärare. Här finns också material om entreprenörskap


Hur skapas hållbara företag?

Sustainable illustrated förklarar olika hållbarhetsbegrepp genom snabbtänkta videos. Denna förklarar de vinster ett företag kan göra genom att adoptera ett hållbarhetstänk. Denna video kan stimulera diskussioner om nya tankesätt inom ekonomi och mycket mer.


Ekonomi, resurser och vårt ekologiska fotavtryck- hur hänger det ihop?

Earth Overshoot Day är ett begrepp som utvecklats av Global Footprint Network för att markera dagen då vi övertrasserat jordens resurser som avsatts för året. Genom att använda tanken om ett globalt fotavtryck skapas ett ny form av budgetkalkyl som sammanför vår konsumtion med våra ingrepp i miljön.  Sustainability illustrated har förklarat Earth Overshoot Day 2015- som i år inträffade den 13 aug.

Denna video bryggar ihop vår miljöpåverkan med globala ekonomiska processer på ett mycket bra sätt och videon kan därför fungera väl för en diskussion om ekonomisk hållbarhet.


 

The story of stuff

En serie med helt briljanta, delvis animerade, kortfilmer för den som vill (och vågar) följa med på resan från hur saker tillverkas tills att de hamnar i våra hem, samt få reda på vad de egentligen innehåller. Här finns ”The Story of Stuff”, ”The Story of Cosmetics”, ”Story of Change” m.fl.

Läs mer på http://www.storyofstuff.com.

Läs mer på http://www.storyofstuff.com.

Hur du som lärare kan implementera ”the story of stuff” filmerna i din undervisning

Konsumtion är en utmaning som behöver adresseras för att uppnå en hållbar utveckling. De animerade och informativa filmerna lämpar sig väl som introducerande material inför diskussioner som rör hållbar utveckling, samhällsekonomi och dess utmaningar.  

Med hjälp av filmerna skapas ett utgångsläge för djupare diskussion om de motsättningar som finns mellan en ökande strävan för ekonomisk tillväxt och behovet att spara och värna om jordens resurser.

Förslag om uppgifter kopplade till the story of stuff:

  • Eleverna får i uppgift att följa livscykeln på en produkt de använder dagligen ex. ett kilo nötkött, en kopp kaffe, sin dator eller ett glas mjölk.  Genom att analysera och diskutera respektive produkts påverkan på miljön, dess livslängd samt dess etiska dilemman i relation till rådande konsumtionstrender och prissättning, möjliggörs en djupare diskussion om konsumtionens påverkan och dess relation till samhällsekonomin.
  • TIPS! Använd er av ”carbon footprint” kalkylatorer eller sidor som beräknar produkters ekologiska påverkan. På de flesta företags hemsidor (under fliken om ”hållbarhet och ansvar”) finns ofta livscykelanalyser att använda som referensram. 

Här är ett lektionsupplägg vi tagit fram som komplement till ”story of stuff” filmerna: 

Story of stuff- Consumption 

Detta lektionsupplägg möjliggör för eleverna att arbeta tvärvetenskapligt med ämnet konsumtion och hållbar utveckling. Vad innehåller våra sopor och vad har dessa för inverkan på miljön och på människor i världen?


Hur hänger medborgares privatekonomi ihop med en hållbar samhällsutveckling?

Skärmavbild 2016-04-01 kl. 14.05.30Det finns ett flertal synergier mellan privatekonomi t.ex. sparandet hos befolkningen och national ekonomi som kan vara intressanta att diskutera i relation till begreppet ekonomisk hållbarhet. Vad innebär ett högt låntagande långsiktigt för ett samhälle och vad får det för socio-ekonomiska konsekvenser när grupper i samhället halkar efter när det  kommer till exempelvis: pensionssparande, försäkringar, privatsparande, boende, fast inkomst mm. 

För att eleverna ska kunna föra denna diskussion krävs insikt kring just privatekonomi. Om eleverna inte har arbetat med detta så finns ”koll på cashen” ett samarbete mellan Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten.

På sajten nedan finns lärarhandledningar och material anpassat både för grundskola och gymnasiet. Arbetet i klassrummet möter målen kopplat till b.la. konsumentkunskap i läroplanen. 

http://www.kollpacashen.se/


 

WWF tipsar om hur du kan arbeta med entreprenörskap och hållbar utveckling

WWF skapar mycket lärarmaterial och på denna sidan kan du hitta material och idéer för hur du kan tillämpa entreprenöriellt lärande och hållbar utveckling:

http://www.wwf.se/utbildning/entreprenrskap/1522445-entreprenrskap


 

Bör tillväxt och vinst alltid vara den enda strävan för ett företag?

Harish Manwani är en av megakoncernen Unilevers ledare. I detta inspirerande talet bryter han ner varför hållbarhet är det viktigaste ledordet i modernt företagande. Denna video är inspirerande och ett bra komplement till en lektion om företagsekonomi, entreprenörskap mm.


Hållbarhet-något att sälja?

Ikeas globala hållbarhets chef Steve Howard, berättar inspirerande om utmaningen i att kombinera vinst med tanken att göra gott. Howard lyfter hur IKEA vinner marknadsandelar och anpassat sig till de globala utmaningarna. Denna video är ett bra exempel på hur företag på ett dynamiskt sätt vänder motstånd, krav till nya möjligheter och därav är denna video ett ypperligt bra diskussionsunderlag för lektioner som rör hållbarhet och företagande.

 


 

Hans Rosling: Framtidens statistik

Filmad föreläsning med Hans Rosling, professor i internationell hälsa, som gör statistiken begriplig och tillgänglig när han med hjälp av 3D-grafik visar hur befolkningstillväxt, fattigdomsbekämpning och resursfördelning förändrats över tid. Föreläsningen varvas med reportage från Bangladesh och Moçambique.

http://www.ur.se/Produkter/180445-Hans-Rosling-Framtidens-statistik

Längd: 58:53 min

Tillgänglig till: 30 jun 2016

Passar även för lektioner i samhällskunskap och engelska.