Ny och flexibel webkurs om planetens gränser och människans möjligheter av Johan Rockström och Lisa Deutsch

Här har du som lärare en gratis möjlighet till fortbildning som möjliggör för dig att sätta dig in i rykande färsk forskning om hur vi människor påverkar viktiga system som atmosfären, klimatet, haven mm och hur vi bör verka för att låta jordens system återhämta sig.

Johan Rockström och Lisa Deutsch instruerar en webbaserad kurs kopplat till de planetära gränserna och de möjligheter/utrymmen som finns för människan att agera inom. Den webbaserade kursen lyfter vägar mot en säker och rättvis utveckling som möjliggör för planeten att återhämta sig. Genom kursen får ni ta del av den senaste forskningen och enkla modeller som alla kan förstå. Syftet med kursen är att på ett lättillgängligt sätt stärka människors syn på dem själva som globala medborgare i relation till de viktiga komponenter för jordens system- atmosfären, haven, skogarna, biodiversiteten och vår ekonomi. Kursen avslutas verktygsorienterat där alla deltagare får metoder och modeller att handskas med svåra tankenötter och ställningstaganden.

Kursen är flexibel och du kan själv planera hur du lägger upp den. Spana in den här:

https://www.sdsnedu.org/learn/planetary-boundaries-and-human-opportunities-september-2015


Visa filmen HOME gratis i din skola

Filmen HOME har setts av över 400 miljoner människor i världen. Filmen handlar om hur vi människor rubbat balansen på jorden under vår korta tid här, men den ger också hopp och visar tydligt på att det finns fantastiska lösningar som väntar på att användas.

Det unika med HOME, förutom de enastående vackra bilderna är att filmen har gjorts med syftet att så många människor som möjligt ska kunna se den och inspirera andra genom att arrangera egna visningar av den.

 

Universal Pictures som äger rättigheterna för HOME i Sverige har valt att följa grundidén med filmen och ger ALLA tillåtelse att visa filmen gratis för publik, så länge man inte tar betalt i inträde eller tar in sponsorer. Vilket t.ex. innebär att alla Sveriges skolor får visa den kostnadsfritt för elever och personal.

äs mer på http://www.filmenhome.se !


Spela er till kunskap om klimatomställningars innebörd

Future Happiness Challenge  är ett kostnadsfritt digitalt läromedel framtaget av Pedagogiskt Centrum i samarbete med forskare från Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och inte minst spelutvecklarna på IUS Innovation. Spelet är optimalt för er som vill undersöka klimatfrågan ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Med handledningens hjälp får eleverna bearbeta frågor som rör social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, den eleven som lyckas att möta alla perspektiv vinner. Spelet och handledningen är anpassad för gymnasiet men kan spelas av yngre och äldre elever med.

Spelets syfte är att: :

 • Främja en vetenskapligt baserad diskussion kring hållbar utvecklingfhc_logo
 • Skapa förståelse för den typ av förändringar på både individ- och samhällsnivå som krävs för en hållbar utveckling
 • Öka intresse och engagemang för demokratisk opinionsbildning, deltagande i föreningsliv och allmänna val
 •  Främja en god hälsa och sunda livsstilsval för både individ och miljö

Handledningen visar ingående hur spelet kan användas för att möta kunskapsmål inom olika gymnasieprograms samt hur det kan tillämpas inom gymnasiegemensamma ämnen. Här hittar du handledningen om du vill kika på den:

handledning-FHC-Gy11

In och spela! Spelet finns tillgängligt på webben via www.pedagogisktcentrum.se/fhc, och även på AppStore för ipad. På webben finns även lärarhandledningar på svenska och engelska.

Spelet baseras på forskningsrapporten Klimatomställning Göteborg – Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar. (http://www.mistraurbanfutures.org/sites/default/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_urban_futures_report_2014_02_1.pdf) Rapporten undersöker hur de tekniska framsteg och livsstilsförändringar som krävs för en klimatomställning påverkar vårt välbefinnande och vad i livet det är som egentligen skapar lycka.  Spelet kan spelas oavsett var i landet du befinner dig och är på engelska. Med kommer en lärarhandledning på svenska eller engelska.


Håll dig uppdaterad kring vad som händer i forskningsvärlden

Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) har en jättebra hållbarhetsblogg som ger dig aktuell information om vad som händer inom forskning kring hållbar utveckling.  In och kika, elever inspireras enormt mycket av att höra om uppfinningar och framtida lösningar och genom denna blogg hittar du säkerligen uppslag att diskutera och inspirera din klass med.

http://blogg.slu.se/forskarbloggen/


 

Skapa ett eget mini-ecosystem

Wolfgang Brunner är lärare och har skrivit flertal böcker om lärande för hållbar utveckling och är en flitigt anlitad föreläsare om miljöfrågor i undervisningen. I videon The bottle and the biosphere berättar Wolfgang om ecosystemet och hur allt hänger ihop.

Till videon tillkommer en guide på hur ni i klassen kan skapa ett eget mini-ecosystem som ni senare kan använda för att analysera och fördjupa er i ekosystemet som helhet. Här kan du ladda ner guiden (på engelska): Mini Ecosystem_eng


Hur mår havet?

Världens hav är alla påverkade av människans aktivitet. Havet.nu är en digital mötesplats för alla som vill lära sig mer om havet och drivs av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum. På denna sida finns aktuell forskning och sammanfattningar som är lätttillgängliga för era elever.

Havet.nu ger en bra bild av hur världshaven och Östersjön mår samt vilka miljöproblem som hotar våra hav. Från sidan kan du som lärare få aktuell info på hur haven mår, samt hur Sverige och FN idag arbetar förebyggande för att förvalta haven. Detta är också en ypperlig startpunkt för elever som ska göra fördjupningsarbete under detta tema. Spana in denna sajten:

Så mår haven

 


Ett rikt växt- och djurliv

Sveriges regering arbetar mot fastställda miljömål som formulerats som gemensamma målsättningar för det miljöarbete som bedrivs i Sverige. 

Miljömålet ett rikt växt- och djurliv beskriver målsättningar samt lägesrapporten för den biologiska mångfalden i Sverige. Materialet kan användas som stöd för undervisning om biologisk mångfald eller som kompletterande källa till ett större fördjupningsarbete.

 http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt–och-djurliv/

Förslag på aspekter som eleverna kan fördjupa sig inom: 

 • Hur ser bevarandestatusen och den genetiska variationen ut i Sverige?
 • Hur påverkas den biologiska mångfalden av klimatförändringar?
 • Vad innebär Ekosystemtjänster och dess resiliens? Kan Ekosystemstjänster underlätta arbetet med en hållbar utveckling?
 • Vad menas med Grön infrastruktur och hur kan detta tillämpas för att stärka den biologiska mångfalden?
 • Genetiskt modifierade organismer, kan dessa hota den biologiska mångfalden?
 • Vad händer om vi får en ökning av främmande arter och genotyper i vårt ekosystem?.
 • Tätortsnära natur- Finns det ett samband mellan hälsa, ekologi och kulturmiljö?

Lärarmaterialet ”En levande planet” av WWF

Läromedlet lyfter ex. vårt ekologiska fotavtryck, presenterar hotade arter och naturtyper samt problematiska handelsvaror och gifter i vår vardag. Här finns också olika tips på arbetsmetoder och presentationsformer anpassade för olika årskurser och studieinriktningar.  Här hittar du materialet:

En levande planet


Vår stad 2030 – Vi är på god väg mot ett hållbart samhälle

I projektet Vår stad 2030 handlar undervisningen om hållbar samhällsutveckling med fokus på mål i samhället rörande energi, klimatpåverkan och resursanvändning. Det aktuella innehållet och elevernas delaktighet i samhällsutvecklingen utmanar och motiverar eleverna.

Eleverna börjar med att undersöka dagsläget i en del av staden. De studerar dagens målsättningar och utgår från dessa då de sedan beskriver sitt område och livet i staden 2030. Som avslutning redovisar eleverna sina fiktiva iakttagelser för beslutsfattare i samhället.

Arbetet beräknas till minst 13 timmar för eleverna. Arbete är indelat i sex delar;

 • Känsla för ekologiska fotavtryck och energi
 • Sätt på energiglasögonen!
 • Planer för planeten
 • Hur ser det ut 2030?
 • Presentation och redovisning
 • Utvärdering, uppföljning, betygssättning

Vår stad 2030 är en del i WWFs arbete för minskade ekologiska fotavtryck, hållbara städer, lärande och delaktighet.

Mer info på http://www.wwf.se/utbildning/hllbara-stder/1522491-hllbara-stder-utbildning.

Vår stad 2030 är tänkt för en rad ämnen och kurser på gymnasieskolan. Förslag på ämnen som kan ingå i Vår stad 2030 är biologi, estetiska kurser, geografi, historia, hållbart samhälle, naturkunskap, samhällskunskap och svenska.