Varför vi gör det vi gör

we_change-logo-pos-L-130320

 Ungdomar.se har sedan år 2000 arbetat för att skapa ett samhälle där unga tas på allvar, inkluderas och får stöd i vardagen. Verksamheten syftar till att skapa meningsfulla mötesplatser – både fysiskt och digitalt – där aktörer från hela samhället samarbetar med unga för en bättre värld. Sedan starten driver Ungdomar.se en hemsida med samma namn, vilken idag har ca 100 000 unika besökare i veckan och har vuxit till en av Sveriges största informationssajter för ungdomar.

I hemsidans forum märkte vi 2011 att många ungdomar kände oro och hopplöshet inför framtiden och att det var en orsak till att de mådde dåligt. Därför startade vi projektet we_change, i form av en hållbarhetsturné. Sedan dess har projektet utvecklats till vad det är idag.

Utifrån Ungdomar.se:s vision vill vi med we_change inspirera unga att känna att de spelar en viktig roll och har möjlighet att påverka sitt lokala samhälle. Genom samarbeten med några av Sveriges största företag och organisationer har we_change idag utvecklats till det största hållbarhetsinitiativen i den svenska gymnasieskolan.


U logo-08_liggande_vit

Hösten 1999 togs initiativet till att bygga en sajt på nätet där ungdomar helt anonymt kunde skicka in sina frågor och funderingar kring exempelvis kroppen, sexlivet, kompisar, föräldrarelationer, utbildningar och jobb till en expertpanel.

Sajten döptes till Ungdomsmottagningen.com (senare Ungdomsmottagningen.se) och slog upp sina virtuella portar den 4 september 2000. I panelen satt bland andra läkare, psykologer, barnmorskor och SYO-konsulenter och svarade på ungdomarnas frågor. På den här tiden fanns ingen liknande tjänst i Sverige och i takt med att allt fler nyfikna och undrande ungdomar hittade till sajten växte den snabbt.

I dag är Ungdomar.se en av Sveriges största ungdomssajter. Vi har cirka 100 000 unika besökare i veckan, över 55 000 besvarade frågor i vårt arkiv och i forumet har det skrivits svindlande 10 miljoner inlägg! Verksamheten är aktiva i frågor som rör ungas delaktighet, psykiska hälsa, hållbar utveckling och sysselsättning.